- شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - http://icioc.ir -

پروژه احداث ایستگاه پمپاژ مخازن معدن

آگهی تجدید مناقصه عمومی

جهت کسب اطلاعات  بیشتر با شماره  تلفن ۰۳۵۳۱۴۵۴۴۴۱ و ۰۳۵۳۱۴۵۴۴۳۷ تماس حاصل نمائید.