- شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - http://icioc.ir -

خرید یک عدد شفت ویک عدد ایمپلر فن غبارگیر

                                                                                               آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره  مناقصه ۱۰-۰۱-۲-۰۲-۱۰۱-۹۷

   نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران

– موضوع مناقصه : خرید یک عدد شفت ویک عدد ایمپلر فن غبارگیر کارخانه آگلومراسیون

– مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (دویست میلیون ریال) بصورت:

الف) ضمانت نامه بانکی

ب) ضمانت نامه های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ج) وجه نقد واریز بحساب سیبا ۰۱۰۵۱۸۱۷۶۶۰۰۹ نزد بانک ملی ایران شعبه آهنشهر کد ۳۵۶۵

د) انواع اوراق مشارکت

در وجه شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران قابل وصول در کلیه بانکها

– زمان فروش اسناد: از تاریخ نشرآگهی نوبت اول بمدت ۱۰ روز از تاریخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷لغایت ۳۰/۰۵/۱۳۹۷

– محل تحویل اسناد مناقصه: یزد – میدان امام حسین (ع) ـ ابتدای بلوار شهید بهشتی ـ  شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران – دبیر خانه کمیسیون معاملات – تلفن تماس(۳۶۲۸۵۶۳۰-۰۳۵)

– زمان تحویل اسناد مناقصه:تا پایان وقت اداری ( ساعت ۱۴ ) مورخ ۱۰/۰۶/۹۷

نحوه خرید اسناد : بصورت اینترنتی بر اساس شرایط  مندرج  در سایت WWW.ICIOC.ir

ضمناً جهت کسب اطلاعات  بیشتر با شماره  تلفن ۳۱۴۵۴۴۷۵ـ۰۳۵ تماس حاصل نمائید.

 

 

                                                                                شرکت  سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران