- شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - http://icioc.ir -

خرید ونصب ۲۴ عدد بلوک کوره پخت کارخانه آگلومراسیون

 

 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره  مناقصه ۲۵-۰۱-۲-۰۲-۱۰۱-۹۶

 

نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران

– موضوع مناقصه : خرید ونصب ۲۴ عدد بلوک کوره پخت کارخانه آگلومراسیون

– مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(چهارصد میلیون ریال )بصورت:

الف) ضمانت نامه بانکی

ب) ضمانت نامه های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ج) وجه نقد واریز بحساب سیبا ۰۱۰۵۱۸۱۷۶۶۰۰۹ نزد بانک ملی ایران شعبه آهنشهر کد ۳۵۶۵

د) انواع اوراق مشارکت

در وجه شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران قابل وصول در کلیه بانکها

– زمان فروش اسناد و بازدید: از تاریخ نشرآگهی ۲۲/۱۰/۹۷ لغایت ۱۰/۱۱/۹۷ در ساعات اداری (۷:۳۰ الی ۱۳)

– محل تحویل اسناد مناقصه: یزد – میدان امام حسین (ع) ـ ابتدای بلوار شهید بهشتی ـ  شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران – دبیر خانه کمیسیون معاملات – تلفن تماس(۳۶۲۸۵۶۳۰-۰۳۵)

-زمان تحویل اسناد مناقصه:تا پا یان وقت اداری ( ۱۴:۰۰ ) شنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۷

نحوه خرید اسناد : بصورت اینترنتی بر اساس شرایط  مندرج  در سایتWWW.ICIOC.ir

ضمناً جهت کسب اطلاعات  بیشتر با شماره  تلفن ۳۱۴۵۴۴۷۵ـ۰۳۵ تماس حاصل نمائید.

 

 

                                                                                    شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران